Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL

B58684747

GENERAL VALLES, 1 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDES – BARCELONA

938904745

hola@cetpenedes.cat

 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL

C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

dpo@windat.eu

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials i/o newsletter.
 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google Forms, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de les empreses col·laboradores en la borsa de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que us faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats de les publicacions d’ofertes d’ocupació i seleccionar els possibles candidats per a un lloc de treball determinat, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/…
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis segons l’interès demostrat.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).
Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: Certificats de delictes de naturalesa sexual.

 1. Tractament de les dades de preinscripcions.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa de la preinscripció als cursos oferts. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa de les preinscripcions.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: Del propi interessat o pares i/o tutors legals.

No es tracten categories especials de dades personals (es tracta de dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar únicament a una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida o orientació sexual d’una persona física).

 1. Tractament de les dades d’alumnes de formació

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessants amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, i publicació d’imatges i vídeos en els diferents mitjans que utilitza l’empresa. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Realització d’enquestes de satisfacció
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com web i/o xarxes socials.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Administració Tributària i Organismes públics amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació laboral (Fundae), amb la finalitat de tramitació de cursos bonificats.
 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedin, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https:// twitter.com/en/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: Del propi interessat o pares i/o tutors legals.

No es tracten categories especials de dades personals (es tracta de dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar únicament a una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida o orientació sexual d’una persona física).

 1. Tractament de les dades personals de sol·licitants de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessants amb la finalitat de gestionar l’orientació i inserció laboral dels sol·licitants de la borsa de treball. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció a la plataforma web.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestió dels Curriculums Vitae entregats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.
 • Consentiment de l’interessat: Cedir les dades a les empreses oferents dels treballs.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • A empreses sol·licitants de candidats a llocs de treball, en aquest cas les dades seran anonimitzades, amb la finalitat de complir amb l’obligació contractual.
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/..
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades d’oferents d’ocupació

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa d’oferents d’ocupació.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/..
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de clients de registre d’usuaris

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el compte de l’usuari per proporcionar-li un accés personalitzat a la pàgina web i als serveis interactius que ofereix. Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar el compte de l’usuari per proporcionar-li un accés personalitzat a la web i als serveis interactius que ofereix.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google Forms, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL provenen de: El propi interessat.