Tractament de dades – empreses

interfaz-digital-gdpr-renderizado-3d

Informació completa sobre Protecció de Dades

 
 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

                  CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.

                   B58684747.

                  GENERAL VALLES, 1 – 08720  VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA.

                   938904745.

                   info@cetpenedes.com.

        1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

                ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL
               C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
              dpo@windat.eu
 
 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Prestar els serveis sol·licitats de la
publicacions d’ofertes de feina i seleccionar els possibles candidats per a un lloc de treball determinat, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres

productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir les finalitats descrites.
 
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 
 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió, i si és el cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
       • Execució d’un contracte: prestar el servei sol·licitat.

           DOCUMENTACIÓ RGPD DE: CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL
 

       • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot

            per via electrònica.
 
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades.
  Podeu consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=ca..
 • Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de:
  Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/..
 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o
la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, CENTRE

ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.


Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.
Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament dels seus
dades amb aquesta finalitat.
El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de linteressat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol
moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció dels seus drets dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici de

els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
 
 1. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL procedeixen de: El propi interessat.