Tractament de dades – candidats

Informació completa sobre protecció de dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

                  CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.

                   B58684747.

                   VALLS GENERALS, 1 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA.

                   938904745.

                    info@cetpenedes.com.

                   1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

                    ASSESSORIA
I SERVEIS LOPD, SL

                   C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del
Penedès – Barcelona

                   dpo@windat.eu

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

               A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestionar l’orientació i la inserció laboral dels               sol·licitants de la borsa d’ocupació. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

                 No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

               Dos anys des de l’última interacció.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

               Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestió dels currículums Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.
 • Consentiment de l’interessat: Cedir les dades a les empreses oferents de les feines.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

              Les dades es comunicaran als destinataris següents:

                • A empreses sol·licitants de candidats a llocs de treball, en aquest cas les dades seran anonimitzades, amb la finalitat de complir l’obligació contractual. 

 1. Transferències de dades a tercers països

             Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
                   • Google, amb la finalitat d’ús de formularis Google. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert mitjançant: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=ca..
                   • Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert mitjançant: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/..

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

             Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.
El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les teves dades?

            Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL provenen de: El propi interessat.